Koleżanki, Koledzy,

chciałbym przekazać informacje o pracach Zarządu naszego Towarzystwa.

1. Najważniejszym wyzwaniem jest Zjazd. Jest on świętem naszego Towarzystwa. Głównym organizatorem jest prof. Tomasz Mazurek, Prezes Elekt. Jestem przekonany, że jego osoba gwarantuje wysoki poziom tego wydarzenia. Będzie kilka nowości: po raz pierwszy będziemy gościć „invited nation”, będzie nim francuskie towarzystwo ortopedyczne SOFCOT. Chcemy przeprowadzić nasze Walne Zebranie w zmienionej formie. Bardziej jako prezentacje „co zrobiliśmy i co zamierzamy”. Staramy się, by Zjazd był bardzo atrakcyjny dla rezydentów i nie był dla nich zbyt dużym obciążeniem finansowym. 

Bardzo proszę śledźcie stronę internetową Zjazdu.

2. Niezwykle zależy nam na sprawach naukowych i edukacyjnych. Szczególnie dla rezydentów. Powstała Komisja Nauki i Edukacji. Przewodniczy jej prof. Marek Napiontek. Wprowadziliśmy zmianę w statucie tak, że od następnych wyborów Zarządu (Gdańsk) członkiem Zarządu będzie rezydent. Proszę pomyśleć o kandydaturach.

3. By usprawnić nasze działanie i podejmować lepsze decyzje została powołana Rada Konsultacyjna przy Zarządzie. Członkowie to byli Prezesi i Przewodniczący komisji. O członkostwo w Radzie poprosimy również Konsultanta Krajowego. Pierwsze spotkanie odbędzie się w kwietniu.

4. Staramy się stworzyć platformę dla komunikacji i współpracy członków towarzystwa, Zarządów oddziałów, sekretarzy, skarbników, Zarządu Głównego, sekcji. To trudna i ciężka praca, ale jest to konieczne dla nowoczesnego działania Towarzystwa. Pracę prowadzi dr Piotr Czarnecki. Dzięki tej platformie będziemy wszyscy mieli bezpośredni kontakt ze sobą.

5. Strona internetowa, nasz portal działa dobrze, ale chcemy go zmodyfikować tak, by stał się bardziej przyjazny i przejrzysty. Tak, by bardziej informował o ważnych wydarzeniach i był interaktywny. Prace prowadzi dr Marta Twardowska. 

6. Niezwykle istotny jest również kontakt na Facebooku ten temat prowadzi dr Karolina Skarysz-Kałwa.

7. Niezwykłą naszą troską jest Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska. Jedno z najstarszych na świecie czasopism ortopedycznych. Musimy dać radę, ale jest to niezwykle trudny temat.

8. Sprawa dużo przyjemniejsza. Chcemy, by każdy członek towarzystwa posiadał odznakę, pin oraz dyplom członkowski. Sądzę, że do zjazdu będziemy gotowi. Również na Zjeździe przedstawimy nasze wyróżnienia i odznaczenia, nadawane przez Towarzystwo.

Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w Gdańsku na Zjeździe.

Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski

Prezes PTOiTr