Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą sposobów rekonstrukcji u dzieci i młodzieży po rozległych resekcjach nowotworów narządu ruchu. W prezentacji omówione zostały między innymi aspekty takie jak: zalety i wady poszczególnych rodzajów rekonstrukcji, elementy, które powinno obejmować planowanie leczenia oszczędzającego u dzieci oraz powikłania leczenia rekonstrukcyjnego.

Otwórz prezentację