CASE STUDY

Pierwsza pacjentka, 42-letnia amatorka ruchu, głównie zumby, zgłosiła się do nas z dolegliwościami bólowymi stopy, zlokalizowanymi po stronie kostki przyśrodkowej w przebiegu zginacza długiego palucha, z niewielkim obrzękiem, tkliwością, stopniowym ograniczeniem ruchomości. Dolegliwości trwały już dwa miesiące, więc postanowiliśmy wykonać diagnostykę radiologiczną i poszerzyć ją o rezonans magnetyczny. W obrazie USG zmiany dotyczyły też rozcięgna podeszwowego, początkowo kładliśmy źródło tych dolegliwości na zmiany przeciążeniowe w rozcięgnie. Okazało się, że oprócz złamania kości piętowej, które mogliśmy zaobserwować u pacjentki, zanotowaliśmy również bardzo niski poziom witaminy D. Chciałem zasugerować jako element dodatkowy w diagnostyce złamań stresowych, by każdorazowo tego pacjenta weryfikować pod kątem stanu witaminy D. Wiemy, że populacyjnie ten poziom jest często obniżony.

Po półtora miesiąca od włączenia terapii Exogenem uzyskaliśmy zmniejszenie dolegliwości bólowych, a całkowite ustąpienie zanotowaliśmy po około trzech miesiącach. W tym czasie pacjentka była poddawana sekwencji jeden raz na dzień, jednakże zastosowaliśmy też u niej ostrzyknięcia w postaci koncentratu osocza bogatopłytkowego (dwukrotnie w czasie tej terapii). Pacjentka po trzech miesiącach wróciła do uprawiania aktywności fizycznej bez dolegliwości bólowych.