CASE STUDY

Kolejnym przypadkiem jest 48-letnia kobieta, która zawodowo biega maratony. Przebiega około pięciu do siedmiu maratonów w roku. W trakcie treningu przygotowawczego do kolejnego maratonu poczuła ból w śródstopiu prawym. Zgłosiła się do nas, aby zdiagnozować tę dolegliwość. Pierwotnie wykonaliśmy jej badanie USG, stwierdzając obrzęk okostnej nad trzecią kością śródstopia z dość znacznym przekrwieniem tkanek, co sugerowało obecność złamania zmęczeniowego. Niestety pacjentka była na tydzień przed zaplanowanym startem w maratonie w Tokio, na którym jej bardzo zależało. Była zdeterminowana, aby pobiec, w związku z czym ostrzyknęliśmy trzecią kość śródstopia koncentratem osocza bogatopłytkowego, co spowodowało zniesienie dolegliwości bólowych. Pacjentka była w stanie przebiec ten maraton. Jak podaję, nie było wówczas żadnych dolegliwości bólowych, jednak doszło do pełnego złamania trzeciej kości śródstopia, które było widoczne w rentgenie wykonanym bezpośrednio po jej powrocie z zawodów. Ze względu na ograniczenia czasowe pacjentki zgodziła się na terapię Exogenem, ale przez okres 30 dni. Po 30 dniach w kontrolnym zdjęciu rentgenowskim stwierdziliśmy bardzo obfity odczyn kostny wokół złamania. W badaniu USG brak było patologicznej ruchomości odłamów, więc w ciągu 30 dni doszło do zadowalającego zrostu kostnego. Jednak przez kolejny miesiąc jeszcze nie pozwoliliśmy jej obciążać nogi. Chodziła w bucie z odciążeniem przodostopia. Po dwóch miesiącach od momentu złamania doszło do pełnego zrostu kostnego. Pacjentka wróciła do treningów.