Przypadek dotyczy pacjenta w wieku 71 lat, który przed dziesięcioma laty był operowany po stronie prawej - tam implantowano protezę bezcementową z panewką wkręcaną.

Dziś z powodu zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych lewego stawu biodrowego z martwicą głowy kości udowej, wykonamy podobny zabieg. Planujemy wykonać panewkę pressfit. Zabieg zaczynamy od ułożenia pacjenta na plecach. Między kolcem biodrowym górnym przednim, a krętarzem większym prowadzę cięcie wzdłuż mięśnia pośladkowego średniego.

Zaloguj się, aby zobaczyć przebieg całej operacji >>>