Autor artykułu prezentuje koncepcję mechanizmu działania leczenia złamań kości z wykorzystaniem metody Exogen®. Przedstawione zostały korzyści terapeutyczne na wszystkich etapach zrostu. Rezultaty zostały przedyskutowane w odniesieniu do danych z literatury odnoszących się do badań klinicznych i eksperymentalnych.