Poniższy film przedstawia omówienie struktur anatomicznych tworzących bark, przybliża charakterystykę zbierania wywiadu, oglądania i wyznaczania zakresu ruchomości barku.