Zapraszamy do zapoznania się z technika operacyjną skoliozy idiopatycznej, zaprezentowanej przez dr hab. n. med. Rafał Pankowski w szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku.