Udostępniamy Państwu materiał instruktażowy z zabiegu rewizyjnego zespołu kanału nerwu łokciowego z antepozycją podskórną. Operatorem był dr n. med. Filip Dąbrowski – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, członek Światowego i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (IFSSH, FESSH).