Targon FN znajduje szczególne zastosowanie u chorych ze złamaniem szyjki kości udowej i współistniejącymi chorobami np. SM, przebytym udarze z niedowładem, ZZA oraz u pacjentów niewspółpracujących.