Obecnie niezwykle istotne jest, aby znaleźć skuteczną metodę zapobiegania czy leczenia urazów szczególnie u sportowców, gdzie usprawnianie wymaga dużego nakładu pracy ze strony poszkodowanego i całego zespołu, co niejednokrotnie jest bardzo czasochłonne. Jedną z najnowszych metod jest tensiomiografia (TMG).

Tensiomiografia, to potwierdzona na świecie i innowacyjna na polskim rynku metoda diagnostyczna, do precyzyjnego pomiaru charakterystyk skurczowych mięśni położonych powierzchownie, która sprawdza się szczególnie w badaniach na sportowcach. Zapewnia szybkie i dokładne informacje, będąc metodą nieinwazyjną, niewymagającą wysiłku od osoby badanej oraz niezakłócającą procesu treningowego. Dzięki tej metodzie trenerzy, fizjoterapeuci czy lekarze, zyskują niepowtarzalny wgląd w czynność poszczególnych mięśni, więzadeł i stawów, co prowadzi do bardziej świadomych i dobrych decyzji.

TMG mierzy geometryczne zmiany mięśnia, zbierając dane przy pomocy cyfrowego czujnika, umieszczonego prostopadle do brzuśca mięśnia. Stymulacja mięśnia odbywa się za pomocą samoprzylepnych elektrod, które wywołują pojedynczy 1 milisekundowy impuls. W badaniach ocenia się wielkość zmian przemieszczenia brzuśca mięśnia w milimetrach (mm) i czas trwania w milisekundach (ms). System natychmiast po badaniu wykreśla wynik w postaci raportu. 

Zalety urządzenia sprawdzono na podstawie badań własnych gdzie sprawdzono, jaka zmiana następuje w parametrach symetrii bocznych i funkcjonalnych mierzonych TMG, po miesięcznym okresie odpowiednio zestawionego szkolenia, nakierowanego na ich poprawę u sportowców.

Badania wykonano w okresie przygotowawczym do sezonu, gdzie każdy zawodnik po wstępnym badaniu TMG, miał indywidualny program wyrównawczy, aby poprawić wartości symetrii. Symetrie wyliczał system TMG, korzystając z wbudowanego wzoru, gdzie brano pod uwagę parametry mierzone przez aparaturę.

Po miesięcznym okresie uzyskano poprawę wyników w symetriach bocznych i funkcjonalnych mięśni. Niewystarczające symetrie boczne w pierwszym badaniu, przywrócono do zalecanego poziomu. Ponadto badanie pozwoliło na wykrycie niekorzystnych zmian w symetrii funkcjonalnej stawu kolanowego.

Na podstawie badań własnych i szerokiej literatury uznaliśmy, że Tensiomiografia (TMG) to skuteczne narzędzie do oceny lub zmiany programów sportowych, a także przydatne do wskazywania sportowców o zwiększonym ryzyku urazu.