Szanowni Państwo,
W tym roku po raz pierwszy w Polsce w dniach 6-11 maja odbył się tygodniowy kurs chirurgii stopy i stawu skokowego, organizowany przez Klinikę Ortopedii I Fizjoterapii UJ Collegium Medicum, Oddział Kliniczny Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Ochrony Zdrowia oraz fundację Steps2Walk.

Dr Mark Myerson jest jednym z najbardziej znanych na świecie chirurgów stopy i stawu skokowo-goleniowego. Wiele lat temu założył fundację Steps2Walk zajmującą się działalnością edukacyjną i charytatywną. Celem fundacji jest  m.in. aktywna edukacja ortopedów na całym świecie w zakresie leczenia zachowawczego i operacyjnego schorzeń stopy i stawu skokowo-goleniowego. W szkoleniu uczestniczyło 21 specjalistów ortopedii i traumatologii narządu (w tym 2 z zagranicy) zainteresowanych chirurgią stopy i stawu skokowo-goleniowego. Szkolenie było bardzo intensywne i obejmowało wykłady, dyskusje, prezentacje przypadków, praktyczną naukę badania klinicznego, kwalifikacje do leczenia operacyjnego,  2 dni  „live surgery" z transmisją audiowizualną z 2 sal operacyjnych oraz warsztaty kadawerowe. Wśród prowadzących gościliśmy m.in. Dr Federico Usuelli z Mediolanu, który ma największe doświadczenie na świecie w endoprotezoplastyce stawu skokowo-goleniowego z dostępu bocznego oraz Dr Gastona Slulittela z Argentyny. Wspólnie wykonaliśmy 16 zabiegów operacyjnych, w tym. 4 zabiegi endoprotezoplastyki stawu skokowo-goleniowego z dostępu bocznego i kilka złożonych rekonstrukcji deformacji stopy i stawu skokoow-goleniowego

W ostatni dzień, czyli  w sobotę 11 maja 2019 roku, odbyło się już VI Interdyscyplinarne Sympozjum „Foot and Ankle”. Sympozjum było ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych tematyką. Wystąpienia wygłosili wykładowcy zagraniczni Steps2Walk członkowie Polskiego Towarzystwa Stopy i stawu Skokowo-Goleniowego (PFAS). 

W dniach 18-22 maja 2020 roku po raz pierwszy w Polsce szkolenie będzie prowadził założyciel organizacji Dr Mark Myerson. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych ortopedów z Polski i z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

Dr hab. med. Artur Gądek, profesor UJ
Dr n. med. Henryk Liszka

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://krakowlab.pl