Prezes
dr hab. med. Tomasz Mazurek, prof. GUMed

mazurek@gumed.edu.pl
Prezes Elekt
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz

bohatyrewicz@orthopedics.pl
Past Prezes
prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski

Sekretarz
prof. dr hab. n. med. Rafał Pankowski

Skarbnik
dr n. med. Filip Dąbrowski

Członek Zarządu
dr hab. n. med. prof. UM Andrzej Borowski

Członek Zarządu
dr hab. med. Jacek Gągała

Redaktor Naczelny Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej
prof. dr hab. n. med. Marek Napiontek

mareknapiontek@outlook.com
Opiekun Rezydentów
lek. Karolina Skarysz-Kałwa

karolina.skarysz@gmail.com