Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne wspiera protest młodych lekarzy. Rezydenci walczą o zabezpieczenie praw pacjentów do dostępu do najwyższej opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Polski systemu ochrony zdrowia od lat zmaga się z poważnym brakiem dofinansowania, co spowodowało, że mimo starań pracowników zaangażowanych w świadczenie opieki zdrowotnej oraz osób które zarządzają systemem ochrony zdrowia Polaków, nie można sprawnie spełniać rosnących i w pełni uzasadnionych oczekiwań pacjentów wobec systemu. Wciąż uniemożliwione jest pełne wykorzystanie zwiększającego się potencjału medycyny współczesnej.

Wzrost wydatków na służbę zdrowia do 6,8 procent PKB w trzy lata z możliwością dojścia do 9 procent przez najbliższe 10 lat, skrócenie kolejek, zwiększenie ilości personelu medycznego, poprawa warunków pracy i podwyższenie uzyskiwanego wynagrodzenia, to żądania wysunięte we wspólnym apelu organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich i Samorządów Zawodów Medycznych w dniu 26 czerwca 2017 r. Żaden z postulatów nie został wysłuchany przez rząd.

Oczekujemy, że postulowane zmiany zostaną wdrożone możliwie najsprawniej i zapewnią wszystkim wykształconym, polskim pracownikom medycznym możliwość wykonywania zawodu w Polsce w odpowiednich, godnych warunkach.