Miło nam poinformować, że nasz podręcznik dla studentów i lekarzy Ortopedia i traumatologia został wyróżniony nagrodą specjalną dla najlepszej publikacji akademickiej i naukowej z dziedziny medycyny podczas Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2018. Tegoroczna edycja konkursu ACADEMIA była wyjątkowa: 51 wydawców zgłosiło ponad 120 książek. Do konkursu zgłoszonych zostało dużo niezwykle wartościowych publikacji, dlatego wybór tych najlepszych był bardzo trudny.

Bardzo się cieszymy i gratulujemy wszystkim autorom, którzy napisali poszczególne rozdziały i zaangażowali się w Program Edukacyjny Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Gratulujemy także Wydawnictwu Exemplum za doskonałe przygotowanie edytorskie oraz determinację w trakcie redagowania podręcznika.

Szczególne gratulacje i wyrazy wdzięczności składamy Panom Redaktorom podręcznika: prof. dr. hab. med. Andrzejowi Nowakowskiemu i dr. hab. med. Tomaszowi Mazurkowi, prof. GUMed.

Trzyletni wysiłek został zauważony i nagrodzony, to bardzo cieszy i zobowiązuje przy realizacji następnych publikacji Towarzystwa. 

Prof. dr hab. med. Marek Synder
Prezes PTOiTr

Dyplom