W dniu 17.10.2016 roku decyzją Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu został powołany prof. dr hab. med. Jarosław Czubak.

W dniu 17.10.2016 roku decyzją Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu został powołany prof. dr hab. med. Jarosław Czubak.

Prof. Jarosław Czubak jest kierownikiem Kliniki Ortopedii CMKP w Otwocku. Światowej sławy autorytet w dziedzinie chirurgii stawu biodrowego, specjalizuje się w rekonstrukcyjnych operacjach stawów biodrowych zagrożonych przedwczesnymi zmianami zwyrodnieniowymi.

Zastąpił na tym stanowisku prof. Pawła Małdyka, Kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, który pełnił tę funkcję od 2011 roku. Prof. Małdyk od wielu lat działa na rzecz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, w którym pełnił funkcje skarbnika Oddziału Warszawskiego oraz wiceprzewodniczącego i przewodniczącego tego Oddziału. Był pierwszym wiceprezesem i prezesem Zarządu Głównego PTOiTr w kadencji 2011-2012. W głównym kręgu zainteresowań Profesora leżą: leczenie zmian zwyrodnieniowych stawów oraz zniekształceń stawów powstałych w przebiegu chorób reumatycznych, a także endoprotezoplastyka stawów biodrowych i kolanowych.

Serdecznie gratulujemy prof. Jarosławowi Czubakowi pełnienia nowej funkcji, a ustępującemu Konsultantowi, prof. dr hab. med. Pawłowi Małdykowi bardzo dziękujemy za ogromną pracę na rzecz Towarzystwa.

Zarząd Główny PTOiTr