Program Edukacyjny Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego powstał w 2016 roku z inicjatywy krajowych ośrodków ortopedycznych i traumatologicznych oraz Zarządu PTOiTr reprezentowanego przez prof. dr hab. med. Marka Syndera.

Inicjatywa ma na celu zbudowanie spójnego programu edukacyjnego specjalności ortopedycznej i traumatologicznej, podniesienie poziomu kształcenia oraz integrację naszego środowiska wokół Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Wyjątkowość Programu Edukacyjnego polega na jego ogólnokrajowym wymiarze, nowoczesnym ujęciu problematyki oraz wykorzystaniu technik multimedialnych. Użytkownik będzie miał szeroki dostęp do najnowszych informacji krajowych i zagranicznych z zakresu ortopedii i traumatologii, interesujących filmów, materiałów szkoleniowych oraz specjalistycznych publikacji tematycznych.

Rada Naukowa

Powołana została Rada Naukowa Programu Edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, która zagwarantuje poprawność zamieszczanych materiałów i opracuje kolejne elementy edukacyjne. W skład Rady weszli liczni kierownicy klinik i ordynatorzy oddziałów oraz specjaliści pragnący aktywnie włączyć się w prace edukacyjne. Obecnie przewodniczącym Rady jest prof. dr hab. med. Marek Synder.

Elementy Inicjatywy Edukacyjnej

Integralnymi elementami Inicjatywy Edukacyjnej są: