W poniedziałek 6 kwietnia odbyła się kolejna telekonferencja Zarządu.

Jednomyślnie utrzymujemy wrześniowy termin Zjazdu, uważamy, że jest on realny. Mamy plan B z terminami późniejszymi. Rozważaliśmy wydłużenie terminu zgłaszania streszczeń.

Dyskutowaliśmy o przyszłości sekcji, nadal rozwijamy program portalu i platformy komunikacyjnej umożliwiającej lepszy kontakt oddziałów z członkami.

Przygotowano projekty i zamówiliśmy wykonanie odznak dla wszystkich członków Towarzystwa.

Pozdrawiam,

Piotr Czarnecki

Sekretarz PTOiTr