5-7 października 2017 r. w Krakowie odbył się po raz pierwszy w Polsce 2nd Biennial ESSKA-ESA Meeting - spotkanie The European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy.

- European Shoulder Associates - (ESSKA-ESA). Przewodniczącym Komitetu Naukowego był Dr n. med. Roman Brzóska, prezydent ww. sekcji.

Konferencja, zatytułowana 360 degree around shoulder instability, miała na celu przedstawienie współczesnych możliwości leczenia urazów i schorzeń stawu barkowego z określeniem rekomendacji diagnostycznych i leczniczych.

Istotnym jej elementem były transmitowane „na żywo” z Kliniki św. Łukasza w Bielsku-Białej operacje wykonywane przez największe sławy ortopedii barku z całej Europy. 

Spotkanie zgromadziło grupę ponad 300 specjalistów w zakresie ortopedii i fizjoterapii stawu barkowego, którzy przyjechali do Krakowa z 35 krajów świata, w tym - oczywiście - także z Polski. Do udziału w Konferencji zostało zaproszonych 41 wykładowców z najwybitniejszych europejskich i pozaeuropejskich ośrodków klinicznych.

Zapraszamy do obejrzenia videorelacji. 

Więcej informacji na stronie: http://www.esa2017.pl/