Szanowni Państwo,
z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że Pan Profesor Joseph Schatzker, znany na całym świecie ortopeda i traumatolog, mieszkający obecnie w Kanadzie, w dniu 9 marca 2018 roku otrzyma tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Uroczystości nadania tytułu odbędą się w dniu 9.03.2018 o godz. 11.30 w Auli Collegium Maius przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie.
Przy tej okazji przypominamy sylwetkę Profesora Josepha Schatzkera, jednego z najwybitniejszych uczonych, uznanego na całym świecie, zajmującego się urazami narządu ruchu, który razem z grupą uczonych szwajcarskich stworzył podstawy współczesnej traumatologii.

Profesor Joseph Schatzker 
Jest jednym z niewielu uczonych, który oprócz badań prowadzonych nad gojeniem złamań i wprowadzania nowoczesnych metod ich leczenia, główny nacisk położył  na kształcenie lekarzy traumatologów i ortopedów w świecie. Jest autorem wielu książek,  podręczników i publikacji, a z jego podręcznika „ The rationale of operative fracture care” cały świat uczy się traumatologii. 
Obok znakomitych dokonań naukowych, powszechny szacunek i uznanie zyskuje niespotykana pasja i konsekwencja, z jaką Profesor przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie kolejnym już pokoleniom lekarzy. Jest wspaniałym dydaktykiem znanym w całym świecie. Jest chętnie zapraszany z wykładami do wielu krajów świata, począwszy od Japonii, Chin, Korei Południowej, poprzez kraje Europy, Ameryki Północnej i Południowej aż po Australię, gdzie wygłosił ponad 350 wykładów.

Jest autorem wielu podziałów złamań, które dają podstawy wyboru odpowiedniej metody leczenia i wskazują na powikłania. Z jego książek i podręczników, które tworzyły fundamenty nowoczesnej traumatologii korzystają ortopedzi i chirurdzy urazowi w całym świecie. Efektem takiej pracy znakomitego Nauczyciela jest upowszechnienie na całym świecie najnowszych metod leczenia urazów. 

Kiedy w latach pięćdziesiątych w Szwajcarii pod kierunkiem prof. Mullera powołana została  grupa AO (Arbeitsgemeinnschaft für Osteosynthesefragen - Association for the Study of Osteosynthesis) prof. Joseph Schatzker dołączył do tej grupy w 1970 roku, tłumacząc na język angielski „Manual der Osteosynthese” uważaną do dziś za biblię w traumatologii narządu ruchu.

Urodzony na kresach wschodnich Rzeczypospolitej przeżył tragedię II wojny światowej. Z rąk NKWD zginął jego ojciec, oficer wojska polskiego. Wraz z matką znalazł się w getcie warszawskim, skąd po uwolnieniu uciekł do Austrii, gdzie w Lincu ukończył szkołę podstawową. W 1949 roku wyemigrował do Kanady, gdzie ukończył szkołę średnią oraz medycynę na Uniwersytecie w Toronto. Po ukończeniu studiów odbywał  wiele staży specjalistycznych pod kierunkiem wybitnych profesorów, a po uzyskaniu specjalizacji z chirurgii przebywał w wielu renomowanych ośrodkach w Europie, gdzie pracował nad unaczynieniem kości, oraz zdobywał doświadczenie w nowych metodach zespoleń kości.

Po powrocie do kraju był bardzo aktywnym członkiem zespołu naukowego. W 1979 roku został docentem, a 1984 profesorem chirurgii Uniwersytetu w Toronto. W 1985 roku powołano go na ordynatora Oddziału Ortopedii Urazowej w szpitalu Sunnybrook - w największym  ośrodku ortopedii i chirurgii urazowej w Kanadzie. Ściśle współpracował z grupą AO w Szwajcarii, gdzie był odpowiedzialny za edukację i dokumentację medyczną. W roku 1996 został Prezydentem tej grupy. Pełnił również wiele funkcji kierowniczych w Towarzystwach i organizacjach ortopedycznych. Jest wiceprzewodniczącym światowej organizacji ortopedycznej SICOT ( Sociѐtѐ Internationale de Chirurgie Orthopѐdique et de Traumatologie).

Te niepodważalne dla rozwoju medycyny zasługi Profesora znalazły uznanie w wielu krajach świata, gdzie otrzymał ponad 30 odznaczeń i honorowych wyróżnień, m.in. najwyższe odznaczenie swojego kraju „Order of Canada”.

Z Uniwersytetem Jagiellońskim profesor jest związany od 1997 roku, poprzez współpracę początkowo z Oddziałem, a później Kliniką Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Nauk o Zdrowiu.  Ta współpraca zaowocowała zmianą podejścia do leczenia urazów i znacznym postępem w tej dziedzinie w Klinice. Dzięki zaangażowaniu Profesora wszyscy asystenci Kliniki odbyli specjalistyczne przeszkolenie na kursach dotyczących nowoczesnego leczenia złamań w Szwajcarii. Klinika była wiodącym ośrodkiem w Kraju w zakresie nowoczesnego leczenia złamań.

W Polsce również została doceniona działalność dydaktyczna i organizacyjna Profesora. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne przyznało Profesorowi najwyższe odznaczenia, przyznając członkostwo honorowe Towarzystwa, a także medale Grucy i Mikulicza, a w roku 2015 medal "Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii".