Zarząd Główny PTOiTr informuje, że Walne Zebranie Członków odbędzie się 13 września 2019 r. o godzinie 10:00 w Centrum Konferencyjnym Folwark Łochów (ul. Marii Konopnickiej 10, 07-130 Łochów; Sala Kaflarza 2) podczas 38. Dni Ortopedycznych Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Plan Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania,
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza,
  3. Wybór Komisji mandatowej,
  4. Wybór komisji skrutacyjnej
  5. Informacje dla oddziałów na temat bieżącej działalności Zarządu.
  6. Informacje na temat nowej platformy do komunikacji z członkami, w tym do opłacania składek.
  7. Informacje o zjazdach i kursach
  8. Plany Towarzystwa na najbliższe lata.
  9. Głosowanie w sprawie zmian statutu.
  10. Głosowanie w sprawie nadania członkostwa honorowego PTOiTr.