W związku ze zbliżającymi się wyborami członków władz w oddziałach terenowych poniżej przedstawiamy krótką informację dotyczącą kwestii związanych z przedmiotowymi wyborami.

Szanowni Państwo, 

W związku ze zbliżającymi się wyborami członków władz w oddziałach terenowych poniżej przedstawiamy krótką informację dotyczącą kwestii związanych z przedmiotowymi wyborami.

Członkowie władz (tj. Zarząd i Komisja Rewizyjna) na nową dwuletnią kadencję zostaną wybrani przez Walne Zgromadzenia Członków Oddziałów. Przypominamy, że obecnie zgodnie z brzmieniem statutu Towarzystwa, wybory będą odbywały się na następujące stanowiska w Zarządach Oddziałów:

-  Prezes Zarządu,

- Prezes Elekt,

- Skarbnik,

- Sekretarz,

- Członek Zwyczajny.

Do zarządów bez konieczności wyborów wejdą też z automatu Prezesi poprzedniej kadencji tj. prezesi obecnej kadencji sprawujący swoje obowiązki w oddziałach do końca 2016 r. Kadencja nowych władz rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2017 r. Trzeba mieć również na uwadze, iż zgodnie ze statutem Towarzystwa, w oddziałach liczących ponad 40 członków osoby, które zostaną wybrane na nową kadencję nie będą mogły ubiegać się o reelekcję za 2 lata.

Skład Komisji Rewizyjnej wybierany będzie przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziałów. Komisja składa się z 3 członków, którzy spomiędzy siebie wybierają przewodniczącego.

Mamy nadzieję, iż powyższe informacje okażą się dla Państwa pomocne przy okazji zbliżających się wyborów.

Zarząd Główny PTOiTr