Z żalem informujemy, że 12.02.2019 roku po długotrwałej chorobie zmarł nasz kolega, nestor bydgoskiej ortopedii dr n. med. Edward Szymkowiak, adiunkt i wieloletni wykładowca Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej w Bydgoszczy i CM Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zasłużony  działacz, członek Zarządu, a w latach 2009-2012 Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTOiTr. 

Cześć jego pamięci.


Wspomnienie dra Edwarda Szymkowiaka

Edward Szymkowiak urodził się 6 lutego 1943 r. w Bydgoszczy. W 1967 r. ukończył wydział lekarski na Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 1968 roku pracował w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym Szpitala Ogólnego nr 1 w Bydgoszczy, który w 1976 r. został przekształcony w Klinikę Ortopedii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Również od tego roku rozpoczął pracę dydaktyczną,  a od 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy "Podskórne przerwanie ścięgna Achillesa". Całe swoje życie zawodowe był związany z Kliniką Ortopedii w Bydgoszczy, najpierw jako jednostki II Wydziału Lekarskiego Akademii w Gdańsku, a od 1984 r. Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy i jej następczyni Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK. W ciągu swojej kariery zawodowej jako chirurg ortopeda i nauczyciel akademicki wychował wiele pokoleń ortopedów, którzy wydatnie zaznaczyli swoją obecność we współczesnej polskiej ortopedii. Jako adiunkt był wieloletnim zastępcą kierownika, a w latach 2003-2004 i 2010-2013 pełnił obowiązki kierownika  Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Również w latach 2000-2003 był kierownikiem Zakładu Medycyny Katastrof CM UMK. Działał jako aktywny członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. W latach 1999-2002 i 2009-2012 był prezesem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTOiTr. Sprawował funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej PTOiTr w latach 2012-2016. Był autorem i współautorem wielu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu ortopedii i traumatologii. Brał udział w licznych badaniach klinicznych między innymi Elly, Lilly Metro II Metro III oraz Parexel . Za swoje zasługi został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę i Odznaką „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”. 

Odszedł od nas człowiek wielkiego serca, który całe swoje życie poświęcił medycynie i ludziom potrzebującym pomocy


dr n. med. Edward Szymkowiak