Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne ogłasza konkurs na organizację Dni Ortopedycznych, przewidzianych na około 1200 uczestników, które odbędą się w 2019 roku w Siedlcach.

OGŁOSZENIE

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne ogłasza konkurs na organizację Dni Ortopedycznych, przewidzianych na około 1200 uczestników, które odbędą się w 2019 roku w Siedlcach.

Zgłoszenie powinno zawierać:
  • Nazwę i adres firmy.
  • Krótki opis możliwości organizacyjno-technicznych firmy.
  • Dotychczasowe doświadczenie.
  • Wstępną ofertę organizacji Zjazdu.
Oferty należy zgłaszać na adres mailowy: oferty@ptoitr.pl do dnia 31 stycznia 2017 r.

Po wstępnej ocenie ofert zostaną Państwo powiadomieni o dalszym postępowaniu.

Prezes PTOiTr
Prof. dr hab. n. med. Marek Synder