Szanowni Państwo,

miło nam poinformować Koleżanki i Kolegów, że oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego wkroczyło w nowy etap wydawniczej ewolucji.

Spełniając stawiane periodykom warunki formalne oraz wsłuchując się w głosy młodego pokolenia ortopedycznego, Redakcja wraz z Wydawnictwem Exemplum (wydawcą czasopisma), zaczęła realizować ambitny plan zmiany funkcjonowania i wizerunku naszego czasopisma – jednego z najstarszych periodyków medycznych w Polsce.

Przede wszystkim włączyliśmy czasopismo do Programu Edukacyjnego PTOiTr; rozpoczęliśmy wydawanie zeszytów w formie papierowej i elektronicznej; od 2017 roku publikujemy prace wyłącznie w języku angielskim – zapewni to szerszy dostęp do prezentowanych treści i ułatwi komunikację między autorami;  zbudowaliśmy profesjonalną stronę internetową: www.polishorthopaedics.pl; stworzyliśmy system przesyłania i recenzowania prac on-line; wydaliśmy tematyczne zeszyty czasopisma przygotowane na Dni Ortopedyczne w Kaliszu, Zjazd PTOiTr w Lublinie oraz Dni Ortopedyczne w Ostródzie (egzemplarz dla każdego uczestnika) – dzięki tym akcjom promocyjnym udało się wzmocnić znaczenie czasopisma w krajowym środowisku ortopedycznym; wydaliśmy także zeszyty tematyczne: na Zjazd Towarzystwa Chirurgii Ręki w Krakowie oraz Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr w Gdańsku.

Na najbliższe cztery lata zaplanowaliśmy: zbudowanie wersji anglojęzycznej strony internetowej czasopisma; archiwizowanie prac w akceptowalnej przez PubMed firmie z USA – Portico (podpisana została właśnie umowa); po koniecznej archiwizacji nakazanej przez PubMed – wznowienie indeksowania przez tę instytucję; zakup i wdrożenie numerów DOI; archiwizowanie prac w Google Scholar, podniesienie punktacji w systemie Index Copernicus; wprowadzenie otwartego dostępu do prac on-line – system Open Access; podjęcie rozmów i kontynuacja korespondencji zmierzającej do umieszczenia czasopisma w systemie punktacji Impact Factor.

Ambicją Redakcji oraz Wydawcy naszego czasopisma jest zapewnienie Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej najwyższej punktacji w krajowych i światowych instytucjach indeksujących. Pragniemy także, oprócz publikowania najlepszych prac, pełnić rolę szerokiej platformy edukacyjnej. Służyć ma temu powołana przez Redakcję i Wydawnictwo Exemplum seria wydawnicza Biblioteka Ortopedyczna i Traumatologiczna, w ramach której ukazało się dotychczas 10 publikacji tematycznych, a następne 5 jest w trakcie opracowywania.

Wszystkie wymienione aktywności wynikają z wielkiej determinacji Redakcji czasopisma oraz niezwykłej przychylności i zrozumienia prezesa Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Pana Profesora Marka Syndera, a także pomocy kilku ośrodków ortopedycznych w Polsce. Wszystkim składamy gorące podziękowania.

Budowanie wysokiej pozycji czasopisma i jego merytorycznej wartości wymaga wielu lat wytężonej pracy redakcyjnej i wydawniczej. Zależy jednak przede wszystkim od aktywnego zaangażowania całego środowiska ortopedycznego, które serdecznie zapraszamy i zachęcamy do czynnego udziału, poprzez publikowanie prac, częste ich cytowanie oraz inne formy współpracy.

 

Prof. dr hab. med. Andrzej Nowakowski

Redaktor Naczelny Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej