Ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.


• Konkurs obejmuje prace z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu obronione w latach 2019/2020.

• termin zgłaszania prac do 31 maja 2020 roku.

• zgłoszenie prac przez doktoranta lub promotora poprzez panel www.konkurs-ptoitr.syskonf.pl wraz z załączeniem „Listu wiodącego”.

• prace zostaną ocenione przez komisję, której przewodniczącym jest prof. dr hab. med. Marek Napiontek (Komisja Nauki i Edukacji PTOiTr), do 31 lipca 2020 rokuo wynikach autorzy zostaną poinformowani drogą mailową.

• wręczenie nagród odbędzie się podczas 43. Zjazdu PTOiTr w Gdańsku

Zachęcamy do zgłaszania prac!

Zarząd PTOiTr