Z żalem informujemy, że 14 marca 2019r. w wieku 98 lat zmarł dr Leon Birn. Zasłużony lekarz dla rozwoju polskiej ortopedii. Przez wiele lat mieszkał w Przemyślu i pracował w miejscowym szpitalu. 21 marca pogrzeb w Gdyni, tego samego dnia w Przemyślu msza żałobna w intencji zmarłego. Cześć jego pamięci.

Wspomnienie dra Leona Birna


Leon Birn urodził się 10 września 1921 r. w Wilnie w rodzinie inteligenckiej. Szkołę powszechną oraz gimnazjum ogólnokształcące ukończył w Zespole Szkół OO Jezuitów w Wilnie. Maturę zdał w maju 1940 r. w Wilnie. Podczas okupacji sowieckiej początkowo pracował jako robotnik fizyczny, a następnie studiował na Wydziale Biologicznym Uniwersytetu Litewskiego do 21 czerwca 1941 r. Od czerwca 1941 do wiosny 1944 r. ponownie pracował fizycznie, jednocześnie uczestnicząc w działaniach konspiracyjnych przeciw okupantom. W 1943 r. wstąpił do oddziału partyzanckiego VIII Brygady Armii Krajowej Okręgu Wileńsko - Nowogrodzkiego. W lipcu 1944 r. został aresztowany przez władze sowieckie i łącznie z innymi „akowcami” wywieziony do obozu w Kałudze. W listopadzie 1944 r., po udanej ucieczce z obozu, przyjechał do Polski i rozpoczął pracę jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Nakle n/Notecią. Od listopada 1945 r. zaczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Podczas studiów był wiceprezesem Bratniej Pomocy Studentów, jednocześnie pracując w okresie od grudnia 1949 do grudnia 1951 r. jako zastępca asystenta oddziału chirurgii i ortopedii dziecięcej AMG. Dyplom lekarza uzyskał 31 grudnia 1951 r. Od 1 stycznia 1952 do 15 listopada 1959 r. pracował jako starszy asystent w Katedrze i Klinice Ortopedycznej AMG i równocześnie jako chirurg w poradni chirurgicznej Portowej Przychodni Obwodowej w Gdańsku oraz w gabinecie chirurgicznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. W tym czasie (1956 r.) uzyskał specjalizację II stopnia z ortopedii i traumatologii. Głównymi zainteresowaniami dr. Birna w czasie pobytu w Klinice było leczenie chorych po epidemiach Heinego-Medina, leczenie wad wrodzonych stóp, kolan, bioder i kręgosłupa. Podejmował leczenie nowotworów układu kostno-stawowego oraz leczenie gruźlicy kości stawów. Wyrazem tych zainteresowań jest uczestnictwo w pracach nad skryptem, a następnie podręcznikiem „Zarys ortopedii ogólnej” – pierwszym podręcznikiem ortopedii dla studentów w powojennej Polsce.

Od 16 listopada 1959 r., po wygranym konkursie, objął stanowisko ordynatora Oddziału Gruźlicy Kostno-Stawowej Szpitala Miejskiego w Przemyślu, przemianowanego później na Oddział Ortopedyczny Szpitala Wojewódzkiego. Oddział ten zorganizował od podstaw i pełnił funkcję ordynatora nieprzerwanie, aż do przejścia na emeryturę, z końcem 1989 r. 

Była to pierwsza tego typu placówka w Polsce południowo-wschodniej. Dzięki wydatnej pomocy prof. Adama Grucy, Mariana Garlickiego, a szczególnie Donata Tylmana, oddział został w 1969 r. gruntownie przebudowany, dzięki czemu uzyskał m. in. 3 - salowy blok operacyjny, dział usprawniania leczniczego z basenem oraz poradnie ortopedyczne dla dzieci i dorosłych. W 1970 r. zorganizował pomaturalny 2-letni Wydział Fizjoterapii i Kinezyterapii przy Szkole Fizykoterapii w Przemyślu, w którym przez wiele lat był wykładowcą. W 1974 r. współtworzył wojewódzki Oddział PTOiTr. w Rzeszowie, którego był przewodniczącym przez pierwsze dwie kadencje. Przewodniczył komitetowi organizacyjnemu XVIII Dni Ortopedycznych, które odbyły się w październiku 1979 r. w Polańczyku. W latach 1965 – 1975 pełnił funkcję przewodniczącego koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Przemyślu. W latach 1975 - 1989 sprawował funkcję konsultanta do spraw ortopedii i traumatologii na terenie województwa przemyskiego. Od 1953 r. był członkiem PTOiTr., a w latach 1977 - 1980 członkiem Zarządu Głównego PTOiTr. Od 1963 r. aż do przejścia na emeryturę pełnił najpierw funkcję wiceprezesa, a następnie członka Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Po przejściu na emeryturę i powrocie do Trójmiasta, jeszcze w latach 1993 – 2003 pracował w Poradni Ortopedycznej Lekarskiej Spółdzielni Pracy w Gdyni. Opublikował ogółem 39 prac w czasopismach lekarskich. Był współautorem pierwszego po wojnie podręcznika pt. „Zarys ortopedii”, wydanego w Gdańsku pod redakcją prof. Zygmunta Ambrosa. Wygłosił kilkadziesiąt referatów na zjazdach lekarskich. Wykształcił trzynastu specjalistów II stopnia i czterech I stopnia z zakresu ortopedii i traumatologii. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Dyplomem Członka Honorowego PTOiTr., Medalem 100 - lecia Akademii Nauk w Krakowie, Medalem „Zasłużony Lekarz PRL” i szeregiem innych odznaczeń resortowych, regionalnych i stowarzyszeniowych. We wrześniu 1999 r. Oddział  Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w nowo wybudowanym  Szpitalu  Wojewódzkim w Przemyślu został nazwany imieniem dra Leona Birna. 


Zmarł 14 marca 2019 r. w Gdańsku