Zdawalność egzaminów może być wyższa! Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne wydało pierwszy w Polsce podręcznik dla studentów medycyny zainteresowanych specjalnością ortopedyczną.

Zdawalność egzaminów może być wyższa! Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne wydało pierwszy w Polsce podręcznik dla studentów medycyny zainteresowanych specjalnością ortopedyczną.

Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES) z ortopedii nie zdaje co drugi student. W związku z pogarszającymi się wynikami egzaminów rezydenci apelują do resortu zdrowia o zmiany w egzaminie specjalizacyjnym, a polscy ortopedzi podejmują inicjatywę na rzecz kształcenia i już zapowiadają podręcznik dla lekarzy specjalizujących się. 

Tymczasem 27 stycznia 2017 roku w Bibliotece Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się oficjalna premiera nowoczesnego podręcznika "Ortopedia i traumatologia", przygotowanego przez specjalistów ośrodków klinicznych z całej Polski. W wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście ­- członkowie Zarządu Głównego PTOiTr, autorzy podręcznika, przedstawiciele firm wspierających działalność PTOiTr, reprezentanci kół studenckich i rezydentów oraz studenci UM w Łodzi.


 

Podręcznik „Ortopedia i traumatologia” jest integralną częścią wspólnie tworzonego od 2014 roku projektu edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Do projektu edukacyjnego przynależy także:
 - Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska (ang. Polish Orthopaedics and Traumatology)
 - specjalistyczna seria monograficzna Biblioteka Ortopedyczna i Traumatologiczna
 - elektroniczny Serwis Edukacyjny Net4Doctor
 
Bardzo się cieszę, że w trakcie pełnienia przeze mnie funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, narodziła się cenna inicjatywa konsolidacji naszego środowiska, której efektem jest pierwszy wspólny podręcznik ortopedyczny - mówi prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk, konsultant krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w latach 2011-2016.
 
Publikacja składa się z wersji papierowej i elektronicznej (www.ortopediaitraumatologia.pl), która umożliwi korzystanie z dodatkowych informacji rozszerzających podręcznik, takich jak: słownik terminologiczny, fotografie, filmy i około 200 pytań testowych. Materiał będzie sukcesywnie uzupełniany oraz uaktualniany o nowości badawcze i ich wykorzystywanie w praktyce klinicznej.
 
Redakcja określiła formę podręcznika, pozwalając jednak autorom na dość dużą autonomię w zakresie pisanych przez nich rozdziałów. Uznaliśmy, że właśnie w ten sposób podręcznik stanie się prawdziwie ogólnopolski i zaprezentuje różnorodne style prowadzenia edukacji - tłumaczy Redaktor Naczelny, prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski.
 
Podręcznik zostanie wkrótce wydany w języku angielskim, by wspomóc naukę studentów zagranicznych.

Bibliografia

http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0012/104412/Dyrektor-CEM,-prof.-Mariusz-Klencki-Wyniki-PES-jesien-2015-NRL-15.01.2016.pdf