Ważne, prosimy o wstrzymanie się z płatnościami na konto główne i konta oddziałów za rok 2017

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Już niedługo zostanie uruchomiona możliwość uiszczania składek członkowskich za rok 2017 za pośrednictwem naszej strony internetowej w formie e-przelewów.

Do tego momentu prosimy o wstrzymanie się z płatnościami na konto główne i konta oddziałów.

Wkrótce podamy więcej informacji na temat nowego sposobu płatności.

 

Zarząd Główny PTOiTr