Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Szanowni Państwo,

Mija rok od krakowskich wyborów Zarządu Naszego Towarzystwa. Uważam, że jestem Wam winny sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu. 

Nasza praca jest kontynuacją pracy poprzednich Zarządów, a szczególnie ostatniego, którego Prezesem był prof. Marek Synder. Poprzednia kadencja spowodowała, że mamy nowoczesną stronę internetową z bardzo rozwiniętym działem edukacji. Mamy fachową obsługę prawną. Dzięki współpracy z LPT Group finanse naszego Towarzystwa uległy zasadniczej poprawie. Nasza międzynarodowa pozycja wzrosła. Obecność przez dwie kadencje polskiego przedstawiciela w ścisłym Zarządzie EFORTu, nasza pozycja w EPOSie, SICOT oraz innych międzynarodowych gremiach. Wspieramy i czynnie kibicujemy Chirurgii Narządów Ruchu – naszemu oficjalnemu czasopismu. Wspólnie wydaliśmy podręczniki, powstały inicjatywy jak np. Szkoła Ortopedii. 

Z tym wystartowaliśmy, ale trzeba działać dalej.

Cele naszego działania można podzielić na krótkoterminowe i długoterminowe. Cele krótkoterminowe to:
 1. Stworzenie komunikacji z członkami towarzystwa, oddziałami. Ma to służyć wymianie informacji, możliwości komunikowania się, a nawet, co na pewno wszystkich bardzo ucieszy, możliwości łatwego płacenia składek. Ma temu służyć platforma w ramach naszego Portalu. Jest już prawie gotowa i powinna rozpocząć pracę zaraz po Dniach Ortopedycznych.
 2. Zmiany w statucie – mają rozszerzyć możliwości komunikacji cyfrowej, uaktualnić niektóre zapisy. Chcemy, by rozszerzyć Zarząd o przedstawiciela młodych lekarzy - rezydentów. Ta grupa jest zdecydowanie zbyt mało reprezentowana. Musi mieć więcej do powiedzenia. Chcemy rozważyć zmianę wyboru Redaktora Naczelnego naszego czasopisma – tak by był wybierany przez Komitet Redakcyjny, a zatwierdzany przez Zarząd.
 3. Otrzymaliśmy dwa niezwykle prestiżowe zaproszenia jako „invited nation” na narodowe kongresy francuskiego i izraelskiego Towarzystwa Ortopedycznego. To nasz sukces. Musimy się dobrze przygotować do tej roli, a jednocześnie wszystkich bardzo zachęcam do wzięcia udziału w tych Kongresach. Paryż - połowa listopada, a Tel Aviv - połowa grudnia. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej.
 4. Wprowadziliśmy wideo-konferencje Zarządu w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 7:00 rano. Umożliwia to szybkie podejmowanie decyzji, ale takie działanie musi być ujęte w Statucie.
 5. Rozważamy wprowadzenie nowego wyróżnienia nadawanego przez nasze Towarzystwo – Laur PTOiTr. Pierwsze wyróżnienia planujemy wręczyć podczas Zjazdu Towarzystwa w Gdańsku w 2020 r.
 6. Wprowadzenie znaczków, dyplomów członkowski i innych symboli naszego Towarzystwa.
 7. Chcemy stworzyć pewne regulaminy. Przyznawania patronatu Towarzystwa dla innych wydarzeń, gospodarki finansowej. Docelowo chcemy, by finanse Towarzystwa były prowadzone przez biuro finansowe.

Działania długoterminowe:
 1. Przede wszystkim, pierwszoplanowe i najważniejsze to edukacja młodej części członków naszego Towarzystwa. Bardzo liczymy na Wasze propozycje i przedstawienie Waszych oczekiwań. Temu działaniu ma służyć propozycja rozszerzenia Zarządu o przedstawiciela młodzieży.
 2. Rozwój naszego portalu. Działa on bardzo dobrze, platforma edukacyjna, informacje bieżące. Chcemy rozszerzenia o moduł członkowski oraz dalszego doskonalenia treści.
 3. Powołanie komisji działających przy Zarządzie: Komisji Nauki, Rekomendacji ortopedycznych, Kontaktów z NFZ, Internetowej, Współpracy Międzynarodowej, a nawet komisji zrzeszającej hobbystów, sportowców.
 4. Chcemy kontynuować działania umożliwiające zdawanie egzaminu europejskiego, który byłby równoważny z egzaminem narodowym.
 5. Planujemy ściślejszą współpracę z firmami. We wtorek 10 września 2019 odbędzie się pierwsze spotkanie w Izbie Gospodarczej w Warszawie, w którym wezmą udział przedstawiciele firm i Zarząd. Będziemy dyskutować o współpracy. Przede wszystkim o wspieraniu edukacji rezydentów. 
 6. Towarzystwo ma biuro prawne i chcemy dalej rozwijać naszą obsługę prawną i finansową. W dniu dzisiejszym to konieczność.
 7. Rozwijanie współpracy międzynarodowej, a szczególnie z naszymi sąsiadami, jak również z organizacjami EFORT i SICOT.

Zapraszam na Dni Ortopedyczne do Łochowa. Przede wszystkim jednak bardzo proszę o pomoc w działaniu Naszego Towarzystwa, na przekazywanie pomysłów, idei, co należy zmieniać i jak to zmienić. Co Zarząd dla Was może zrobić. Jesteśmy przecież do Waszej dyspozycji. Bardzo liczę również na słowa krytyki. Takie słowa są również bardzo cenne.

Serdecznie zapraszam,
 
prof. Leszek Romanowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego