Sekcja Osteosyntezy Strona 1 z 1

Interdyscyplinarne Polsko-Ukraińskie spotkanie Sekcji Osteosyntezy PTOiTr pt. „Medycyna pola walki”

Interdyscyplinarne Polsko-Ukraińskie spotkanie Sekcji Osteosyntezy PTOiTr pt. „Medycyna pola walki” 16.02.2024

Walne zebranie Sekcji Osteosyntezy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Walne zebranie Sekcji Osteosyntezy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 15.02.2024

13 stycznia 2024 r. w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich odbyło się walne zebranie Sekcji Osteosyntezy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Spotkanie zostało podzielone na dwie części: część naukową oraz sprawozdawczo-wyborczą.