Katalog znaku i nazwy PTOiTr

Łódź, 23-01-2015
Wprowadzenie

Katalog znaku i nazwy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego to zestaw reguł oraz jednolitych standardów dotyczących logo, logotypów, kolorystyki i nazewnictwa.

Ma na celu uporządkowanie zasad stosowania oficjalnego znaku i nazwy PTOiTr oraz projektowania wszelkich materiałów oraz publikacji nim opatrzonych.

 1. 1. Standaryzacja nazwy
  1. 1.1 Oficjalna nazwa

   Prawidłowe brzmienie oficjalnej nazwy Towarzystwa wyznacza „Statut Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego”. Dopuszcza się stosowanie materiałów w języku polskim oraz języku angielskim.

   Nazwa w języku angielskim:
   Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

   Nazwa w języku angielskim:
   Polish Society of Orthopaedics and Traumatology

 2. 2. Komunikacyjna nazwa

  Skrócona nazwa w języku polskim (akronim): PTOiTr
  Skrócona nazwa w języku angielskim (akronim): PSOT

  1. 2.1 Zasady użycia akronimu

   Użycie komunikacyjnej nazwy w tekstach ciągłych musi zostać poprzedzone zastosowaniem oficjalnej nazwy Towarzystwa w pełnym brzmieniu.

   W konstrukcjach językowych akronim PTOiTr / PSOT odnosi się zawsze do określenia Towarzystwa jako instytucji.

   Zabronione jest używanie skrótu PTOiTr / PSOT w nazwach oddziałów i ich podjednostek oraz wszystkich innych typów jednostek w strukturze Towarzystwa.

 3. 3. Typografia
  1. 3.1 Logo i logotyp

   Dla logotypu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego podstawowym krojem pisma jest Arial.

 4. 4. Logo
  1. 4.1 Zasady stosowania logo

   Logo Towarzystwa muszą zawierać wszystkie nośniki w komunikacji informacyjno-promocyjnej:

   • papiery i koperty firmowe,
   • wizytówki służbowe,
   • wnioski, formularze, zaświadczenia,
   • listy gratulacyjne, dyplomy, kartki okolicznościowe, zaproszenia itp.
   • plakaty, afisze, ulotki, banery, broszury, informatory itp.,
   • ogłoszenia i informacje prasowe, internetowe i telewizyjne,
   • gadżety i inne materiały promocyjne,
   • materiały konferencyjne,
   • strony internetowe poszczególnych jednostek i organizacji,
   • prezentacje multimedialne, filmy, spoty reklamowe itp.,
   • pozostałe materiały, dokumenty i publikacje, dla których nie przewidziano określonej odrębnymi przepisami szaty graficznej.

   Logo Towarzystwa należy umieszczać w wielkości zapewniającej czytelność i w miejscu zapewniającym jego właściwe wyeksponowanie.

   Logo Towarzystwa nie może być mniejsze niż jakikolwiek inny znak lub logo występujące w danym materiale.

Poniżej logotypy do pobrania:
logotypy.zip