Interdyscyplinarne polsko-ukraińskie spotkanie Sekcji Osteosyntezy PTOiTr

Tytuł: Medycyna pola walki

Termin: 23.02.2024 r., godz: 17:00 CET

Forma: spotkanie online

Link do spotkania: https://sil.clickmeeting.com/-medycyna-pola-walki-interdyscyplinarne-polsko-ukrainskie-spotkanie-sekcji-osteosntezy-ptoitr


Moderatorzy:  Karol Szyluk1,2, Rostysław Bubnow3,4

1 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich

2 Zakład Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

3 Szpital Kliniczny Pheophania, Kijów, Ukraina

4 Instytut Mikrobiologii i Wirusologii im. D. Zabołotnego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

 

Program 

1. Obrazowanie medyczne urazów bojowych we współczesnych działaniach wojennych – Klinika Radilogii, Narodowe Wojskowe Centrum Kliniczne, pułkownik służby medycznej, kandydat nauk medycznych Olena Grechanyk – 15 min

2. Aktualne aspekty chirurgicznego leczenia urazów bojowych kończyn"  kierownik Katedry Chirurgii Wojskowej Ukraińskiej Wojskowej Akademii Medycznej w Kijowie, pułkownik służby medycznej, doktor nauk medycznych, profesor Sergiy Korol – 15 min

3. Zapewnienie wysokospecjalistycznej opieki rannym z postrzałowymi obrażeniami wielostrukturalnymi kończyn” – kierownik Kliniki Urazowej Narodowego Wojskowego Centrum Klinicznego, główny traumatolog Sił Zbrojnych Ukrainy, pułkownik Służby Medycznej, doktor nauk medycznychprofesor Yuriy Yarmolyuk; profesor Kliniki Urazowej Narodowego Wojskowego Centrum Klinicznego, doktor nauk medycznych Oleksandr Borzykh; docent Kliniki Urazowej Narodowego Wojskowego Centrum Klinicznego, major służby medycznej, kandydat nauk medycznych Artem Laksha – 15 min

4. Opieka radiologiczna w szpitalu mobilnym"  Klinika Radilogii, Narodowe Wojskowe Centrum Kliniczne, starszy lejtnant służby medycznej Mykola Grechanyk – 15 min

5. Urazy bojowe dróg oddechowych – kompleksowa opieka”, Oddział Bronchologii, Szpital Kliniczny Pheophania” w Kijowie Anatolii Serhiienko – 15 min

6.  Dyskusja