Prezes PTOiTr zwrócił się do wszystkich lekarzy ortopedów w krótkim wystąpieniu.