Ciągnik na... wodę z benzyną. To hit zabytków techniki rolniczej 27.03.2019

Niedaleko Siedlec w Ciechanowcu mieści się Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka. Muzeum posiada jedną z największych w kraju kolekcji zabytkowych ciągników, lokomobil i silników. Obecnie liczy ona ponad 100 wyjątkowych eksponatów. W 2017 roku Muzeum zakupiło niezwykły, sprawny technicznie ciągnik Rumely Oil-Pull X 25-40. Model jest unikatowy bowiem wyprodukowano tylko 2400 takich sztuk i to w latach 1928-1930.Zakup jest tym cenniejszy, że na świecie zachowało się zaledwie około 70 egzemplarzy tych maszyn, z czego jedynie 10 jest w Europie w rękach kolekcjonerów i muzeów z Anglii, Irlandii Północnej, Szwecji, Belgii i Holandii. Pozostałe ciągniki są przede wszystkim w USA i Kanadzie.Niezwykłość maszyny polega przede wszystkim na budowie silnika, który jest dostosowany do spalania mieszanki benzyny (niegdyś nafty)... z wodą! Egzemplarz Rumely Oil-Pull X 25-40 muzeum zakupiło (cena jest tajemnicą) od jednego z polskich kolekcjonerów.Ciągnik powiększył do 4 sztuk podgrupę amerykańskich traktorów, a cała kolekcja wzrosła do 44 maszyn.W ostatnim czasie muzeum wydało niezwykle ciekawą książkę o największej w Polsce unikatowej kolekcji lokomobil i ciągników w tej placówce.Można tam znaleźć rys historyczny i opisy techniczne sprzętu rolniczego.Ciechanowskie eksponaty - dzięki dotacjom z ministerstwa kultury - są poddawane gruntownej konserwacji i renowacji.


Bibliografia:
www.agropolska.pl